Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing.
Deze voorwaarden treft u hierbij aan.
De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2. Dienstverlening

Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)

Hoofdstuk 4. Programmatuur

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites

Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support

Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy

Hoofdstuk 8. Detacheringsdiensten

Hoofdstuk 9. Opleiding en Trainingen

Hoofdstuk 10. Hosting

Hoofdstuk 11. Koop van apparatuur

Hoofdstuk 12. Huur van apparatuur

Hoofdstuk 13. Onderhoud van apparatuur